Om oss

Ledarskapets möjligheter och utmaningar

Vi deltog i den 5:e Nationella Konferensen för Palliativ vård den 21-22 mars 2018 bland annat med en föreläsning om ledarskap och dess utmaningar som hölls av Bengt Sallerfors, medicinsk rådgivare vid Palliativt Utvecklingscentrum.

Olika förutsättningar för gott ledarskap som omvärlds- och systemkunskap, förståelse för det situationsanpassade ledarskapet och kunskapsstyrning som styrprincip berördes.  

Ledarskapets möjligheter illustrerades med det växande behovet av gott ledarskap och faktorer av särskild betydelse för palliativ vård, förändringsarbete som drivkraft samt kraften i att framgångsrikt kommunicera mål och värderingar. Bland ledarskapets utmaningar diskuterades den palliativa vårdens brist på enhetliga termer och begrepp och utmaningarna för kompetensförsörjning och finansiering.

 

X