Utbildning

Programledning

carl johanCarl Johan Fürst är programansvarig, professor i palliativ medicin, läkare och verksamhetschef för Palliativ Utvecklingscentrum. Carl Johan var bland annat ansvarig för att ta fram mentorprogrammet under ledarskapskursen i San Diego.
 
 
 

maria dMaria Delmar är processansvarig för programmet och har varit med om att utveckla konceptet. Maria är gestaltterapeut och utbildad vid St. Lukasstiftelsen (individ-grupp-organisation). Hon arbetar som handledare till team och chefsgrupper och med ledarskapsutveckling vid MiL Institute. Tidigare var Maria verksamhetschef inom medicinsk rehabilitering och primärvård. 
 

roy portraitRoy Brander är samordnare, handledare och utvecklare av programmet. Roy är utbildad sjuksköterska, lärare inom vården och har lång erfarenhet av chefs- och ledarskap samt är certifierad som professionell coach med fokus på ledarskap och förändringsprocesser. Idag arbetar han med chefsstöd både individuellt och grupper, där klienterna finns både i privata näringslivet och i offentlig sektor.

X