Utbildning

Tio dagars utveckling genom agerande och reflektion

Programmet består av fyra moduler, stöd av en individuell coach, tillgång till en mentor samt litteraturstudier. Som en del av programmet ingår ett lokalt förankrat utvecklingsarbete. De fyra modulerna ger stegvis fördjupning och lärande om hur du vill och kan agera som ledare. Du ges tillfälle att träna ledarskap under modulerna, i vardagliga situationer och i utvecklingsarbetet.

Du ökar din medvetenhet om hur du kan använda och utveckla dina egna förmågor i rollen som ledare. Ledarna i programmet arbetar med interaktiva övningar och handleder gruppen utifrån de processer som sker i gruppen. Genom att etablera och arbeta i grupper engageras alla deltagare att bidra till varandras utveckling av kunskap och förmågor.

Översikt av programmets upplägg och omfattning

 

X