Utbildning

Vad kan ledarskapsprogrammet ge dig?

• Kunskap om ledarskapets betydelse för målinriktat samarbete och för att främja tillit och öppenhet.
• Ökad förmåga att driva utveckling och hantera motstånd och konflikter
• Möjlighet till ökad självinsikt och personlig utveckling som människa och ledare
• Praktisk tillämpning av ledarskap i arbetet med eget utvecklingsprojekt
• Kompetens att coacha och bidra till andras utveckling
• Träning i att leda möten, ta emot och ge konstruktiv återkoppling
• Förmåga att relatera ledarskap till rollen som läkare inom palliativ vård
• Tillfälle att utöka ditt nätverk, nationellt och internationellt

X