Palliativt Utvecklingscentrum har frågat Johan Widerberg som gick vår kurs De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare den 4-5 februari 2020 vad han tyckte om kursen. Johan är specialistsjuksköterska inom akut ambulanssjukvård och arbetar på ASIH i Trelleborg.

”Kursledarna gav oss många bra verktyg som vi fick möjlighet att praktisera med skådespelare andra dagen. Det gav mig en aha känsla andra dagen när allting föll på plats. Idag tänker jag lite mer på att anledningen till ett beteende hos en patient kan ha en bakomliggande orsak och att det kan vara nödvändigt att konsultera andra professioner, t.ex. en kurator eller dietist, för kunskaps- och erfarenhetsutbyte”.