Välj en sida

Från och med den 1 juli 2019 behövs det legitimation för att kalla sig hälso- och sjukvårdskurator.

Du som inte har hälso- och sjukvårdskuratorsexamen men har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvården kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Du behöver ha varit verksam i minst fem år motsvarande heltid, eller i minst två år om du har en vidareutbildning.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

X