I Skellefteå kommun har den Nationella Vårdplanen för Palliativ vård (NVP) varit implementerad sedan år 2017. Kommunen har sedan dess sett stora förbättringar i den vård som ges till palliativa patienter.

Vi har pratat med Susanne Pingi Avander, tidigare projektledare för palliativ vård i Skellefteå kommun, om kommunens erfarenheter av NVP. Numera arbetar Susanne som huvudhanledare för sjuksköterskestudenter, men hon har kvar sin roll som tillförordnad processledare i palliativ vård.

”Jag har arbetat som sjuksköterska i 20 år, jag började inom slutenvården på medicinsk klinik, och det var där jag såg att vi tog emot patienter som egentligen inte skulle vara där. När jag senare började jobba inom kommunen kände jag att jag hade möjlighet att göra skillnad”, berättar Susanne.

På varje arbetsställe i Skellefteå kommun finns kontaktsjuksköterskor för palliativ vård, de träffas flera gånger om året och pratar bland annat om NVP. De har alltid ett förbättringssyfte med sina diskussioner, och söker hitta de där gapen – var är vi nu, och vart vill vi komma. Ur ett patient- och närstående perspektiv har kommunen sett stora positiva effekter sedan de började använda NVP.

”När vi har granskat journaler har vi sett att allt fler har en tidig palliativ vårdplan, och att man pratar med individen om deras önskemål och prioriteringar. Från efterlevandesamtal har vi fått till oss att närstående har varit väldigt nöjda med vården under livets sista tid. Vår personal märker även att våra patienter känner en trygghet, särskilt då de ofta kan bo kvar hemma”, berättar Susanne.

I personalteamet har NVP kunnat bidra med förbättringar genom att alla i teamet jobbar lika, och omsorgen säkerställs på ett strukturerat sätt. I kommunal verksamhet kan NVP även vara till stor hjälp för teamet i identifieringen av palliativa patienter.

”När vi jobbar med NVP måste alla i teamet fundera över vad patienter och närstående vill, och vad som är viktigt för dem”, säger Susanne. ”När jag föreläser brukar jag nämna Astrid Lindgrens kända citat ´Jag har inget emot att dö, bara inte imorgon, jag har en del att göra först´. Vi ska ju alla leva tills vi dör, och NVP handlar just om att planera livet, inte döden”, säger Susanne.

För enheter som ska starta med NVP betonar Susanne betydelsen av ett beslut på ledningsnivå, och att ledningen har ett stort ansvar i att leda processen med NVP.

”När man implementerar någonting på en arbetsplats drivs det ofta av några engagerade eldsjälar, men det är viktigt att tänka större och ha en hållbarhetsplan så att man får till ett arbetssätt som håller på längre sikt. Ledningen måste ta stafettpinnen och när implementeringen är klar och rutiner på plats, fundera över hur man kan arbeta med NVP på ett hållbart sätt”, säger Susanne.