Utbildning

Välkomna till en utbildningsdag om Nationella vårdplanen för palliativ vård – NVP

Målgrupp: Dagen riktar sig till enheter som tagit beslut om att införa NVP i sin verksamhet eller för enheter som vill veta mera inför ett beslut. Vår rekommendation är att 2-3 personer från varje enhet deltar, varav en är utsedd till kontaktperson för NVP, vi ser även med fördel att såväl chef som olika yrkeskategorier är representerade.

Innehåll: Bakgrund och introduktion. Syfte och mål med NVP. Genomgång av innehåll och användning. Förutsättningar och framgångsfaktorer för ett lyckat införande. Ledarskapets betydelse. Såväl föreläsningar som gruppvisa diskussioner.
Vi rekommenderar att ni bekantar er med NVPs olika delar som finns tillgängliga som läsexemplar på vår hemsida.

När: 24 oktober 2019
Var:
Stockholm, lokal meddelas senare
Pris: 1500 kr + moms
Sista anmälningsdag: 23 september 2019 (Anmäl dig här)

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 

 

X