Utbildning

Nätverk för NVP-användare, 17 maj 2018, Lund

Nätverksträffen riktar sig till personer som använder Nationella vårdplanen för palliativ vård – NVP i sin verksamhet. Detta möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Sveriges NVP-användare. Du som anmäler dig behöver ha använt NVP på minst 5 patienter som underlag för vårdens planering. Nätverksträffen blir en heldag med inspiration, nätverkande och ny kunskap.

Anmäl dig här.

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Var: Scheelevägen 2, Medicon Village Hus 404 B, Lund
Sista anmälningsdag: 2018.05.14

X