Ny ordförande är Jesper Petersson, enhetschef för kunskapsstyrning och FoU på Region Skåne. Vi bjuder Jesper Petersson välkommen!

Huvudmän för Palliativt Utvecklingscentrum är Lunds Universitet/Medicinska fakulteten och Region Skåne. Styrelsen har ordinarie ledamöter med ordförande från Region Skåne. Ledamöterna har vetenskaplig kompetens och styrelsen kan adjungera medlemmar med annan kompetens. Beslut i styrelsen skall fattas med enhällighet. Läs om Styrelsen här.