Nytt projekt om att utveckla medkännande samhällen

Vi är mycket glada över att kunna meddela att vi på Palliativt Utvecklingscentrum har fått finansiering för ännu ett projekt! Medlen kommer från överenskommelsen 2024 mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och har delats ut via Regionala...

Disputation Jamie Woodworth 5 juni

Den 5 juni disputerar vår doktorand Jamie Woodworth, varmt välkommen att delta! Avhandlingens titel: Our Deaths, Ourselves: An exploration of care, community, and dying in the Swedish welfare state Handledare: Birgit Rasmussen, Rebecca Selberg, Jimmie Kristensson...

Dödskafé den 15 maj i Malmö

Den 15 maj kl. 18.00 – 20.00 anordnar Lev till slutet och Studieförbundet Bilda ett dödskafé i Malmö! Varmt välkommen att träffas för en fika tillsammans, och ha ett öppet och fördomsfritt samtal om döendet och döden. Genom att öka medvetenheten om döden kan vi skapa...

Socialstyrelsen lanserar ny webbsida om barn som anhöriga

Socialstyrelsen har under våren genomfört informationskampanjen ”Ser du mig?”, med syftet att hälso- och sjukvårdspersonal ska uppmärksamma barn som anhöriga. Förhoppningen är att personalen i högre utsträckning ska beakta barns behov av råd och stöd när en förälder...

Två spännande konferenser i Spanien

Under maj månad anordnas två internationella konferenser i Spanien för yrkesverksamma inom palliativ vård. European Association for Palliative Care (EAPC) anordnar deras “World Research Congress” den 16-18 maj i Barcelona. Det är 13e året i rad som konferensen...