Välj en sida

Läs om iLIVE Covid-19 studien (Co-live)

När pandemin drog in över Europa och vårt pågående samarbete i EU-projektet iLIVE tillfälligt bromsades upp tog den internationella gruppen tillfället att dra vårt strå till stacken i kampen mot Covid-19 och startade en studie för att försöka förstå hur döendet i...

När sjukvården flyttar hem

I takt med att mer vård flyttar hem dör en allt större andel patienter i Sverige i det egna hemmet, i stället för på sjukhus. Men när vården flyttar hem flyttas också vårdansvar – på anhöriga. Landets palliativa vård är ojämlik på flera plan, enligt Socialstyrelsen,...
X