Tre perspektiv på framtidens palliativa vård

Den 2 – 4 oktober anordnade vi, i samarbete med Nationella Rådet för Palliativ Vård (NKPV), den 8:e nationella konferensen i palliativ vård. Konferensen inleddes med en förkonferens som bestod av tre parallella spår; forskning, utbildning och ledarskap inom palliativ...

Dödskafé den 6 december i Malmö

Den 6 december kl. 18.00 – 20.00 anordnar Lev till slutet och Studieförbundet Bilda ett dödskafé i Malmö! Varmt välkommen att träffas för en fika tillsammans, och ha ett öppet och fördomsfritt samtal om döendet och döden. Genom att öka medvetenheten om döden kan vi...

Palliativt Utvecklingscentrum fyller 10 år!

I år har Palliativt Utvecklingscentrum funnits i hela 10 år, det firade vi med ett jubileumssymposium! Den 22 november anordnade vi ett firande i Gamla Biskopshuset i Lund. Under eftermiddagen presenterade vi vad vi har gjort de senaste 10 åren – vi pratade om...

Erfarenheter av att ge dåliga besked som läkare

Vår kollega Mattias Tranberg har nyligen fått en artikel med titel Physicians’ Lived Experience of Breaking Bad News in Clinical Practice: Five Essentials of a Relational Process publicerad i tidskriften Qualitative Health Research. Syftet med studien var att utveckla...