Huvudmän för Palliativt Utvecklingscentrum är Lunds universitet/Medicinska fakulteten och Region Skåne. Styrelsen har ordinarie ledamöter med ordförande från Region Skåne. Ledamöterna har vetenskaplig kompetens och styrelsen kan adjungera medlemmar med annan kompetens. Beslut i styrelsen skall fattas med enhällighet.

Ledamöter i styrelsen:

Ordförande
Sven Karlsson
Docent, chefsläkare Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

Ledamot
Eva Brun
Docent, överläkare, Onkologi, Lunds universitet

Martin Garwicz
Professor och centrumledare vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora, Lunds universitet

Pia Lundqvist
Universitetslektor, Docent, Institutionen för hälsovetenskap, Lunds universitet

Marlene Malmström
Verksamhetschef, Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne och Lunds universitet

Kristina Vilhelmsson
Primärvårdschef, Mobila team och specialiserad palliativ vård, Region Skåne

Carl Johan Fürst
Seniorprofessor, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet / Region Skåne

Ann-Louise Tidell
Enhetschef, Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne och Lunds universitet