Välj en sida

Huvudmän för Palliativt Utvecklingscentrum är Lunds Universitet/Medicinska fakulteten och Region Skåne. Styrelsen har ordinarie ledamöter med ordförande från Region Skåne. Ledamöterna har vetenskaplig kompetens och styrelsen kan adjungera medlemmar med annan kompetens. Beslut i styrelsen skall fattas med enhällighet.

Ledamöter i styrelsen:

Ordförande
Jesper Petersson
Enhetschef för kunskapsstyrning och FoU, Region Skåne

Ordinarie ledamot
Eva Brun
Docent, överläkare, Onkologi, Lunds universitet

Anna-Karin Edberg
Professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad

Carl Johan Fürst
Seniorprofessor, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet / Region Skåne

Saerun Jonsdottir
Verksamhetschef – Palliativt Utvecklingscentrum samt Palliativ vård och ASIH västra Skåne

Pia Lundqvist
Universitetslektor, Docent, Institutionen för hälsovetenskap, Lunds universitet

Ingemar Petersson
Professor, Stabschef – Staben för Forskning och Utbildning, SUS, Region Skåne

Petra Vogt
Läkare och biträdande primärvårdschef Primärvården Malmö och mellersta Skåne

Adjungerad ledamot
Berit Lindahl
Professor, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet / Region Skåne

Ingrid Vesterberg
Primärvårdschef, Palliativ vård och ASIH i Skåne

Birgit Rasmussen
Seniorprofessor, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet / Region Skåne

Sekreterare
Ann-Louise Tidell
Enhetschef, Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne

X