Välj en sida

Huvudmän för Palliativt Utvecklingscentrum är Lunds Universitet/Medicinska fakulteten och Region Skåne. Styrelsen har 9 ordinarie ledamöter med ordförande från Region Skåne. Ledamöterna har vetenskaplig kompetens och styrelsen kan adjungera medlemmar med annan kompetens. Beslut i styrelsen skall fattas med enhällighet.

Ledamöter i styrelsen:

Ordförande
Ingemar Petersson
Professor, Stabschef – Staben för Forskning och Utbildning, SUS, Region Skåne

Ordinarie ledamot
Gerd Ahlström
Professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Anna-Karin Edberg
Professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad

Carl Johan Fürst
Seniorprofessor, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet / Region Skåne

Bo Norrving
Professor, överläkare, Neurologi, Region Skåne

Håkan Olsson
Professor, överläkare, Onkologi, Lunds universitet

Jesper Petersson
Verksamhetschef, läkare, VO neurologi rehabiliteringsmedicin minnessjukdomar geriatrik, SUS, Region Skåne

Adjungerad ledamot
Birgitta Landin
Primärvårdschef, Primärvården östra Skåne, Region Skåne

Birgit Rasmussen
Seniorprofessor, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet

Sekreterare
Rose-Marie Stiller
Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne

X