Huvudmän för Palliativt Utvecklingscentrum är Lunds universitet/Medicinska fakulteten och Region Skåne. Styrelsen har ordinarie ledamöter med ordförande från Region Skåne. Ledamöterna har vetenskaplig kompetens och styrelsen kan adjungera medlemmar med annan kompetens. Beslut i styrelsen skall fattas med enhällighet.

Ledamöter i styrelsen:

Ordförande
Sven Karlsson
Docent, chefsläkare Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

Ordinarie ledamot
Eva Brun
Docent, överläkare, Onkologi, Lunds universitet

Carl Johan Fürst
Seniorprofessor, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet / Region Skåne

Saerun Jonsdottir
Verksamhetschef, Palliativt Utvecklingscentrum samt Palliativ vård och ASIH mellersta Skåne, Region Skåne

Pia Lundqvist
Universitetslektor, Docent, Institutionen för hälsovetenskap, Lunds universitet

Albert Westergren
Professor i omvårdnad, Högskolan Kristianstad

Ingrid Vesterberg
Primärvårdschef, Palliativ vård och ASIH i Skåne, Region Skåne

Berit Lindahl
Professor, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet / Region Skåne

Ann-Louise Tidell
Enhetschef, Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne och Lunds universitet

 

X