Välj en sida

Om oss

 

Kontakt

För att skicka e-post till Palliativt Utvecklingscentrum klicka här.

Verksamhetschef

Carl Johan Fürst – överläkare, professor i palliativ medicin
E-post: CarlJohan.Furst@med.lu.se
Mobiltelefon: 0708-74 76 00
Carl Johan Fürsts sida på Lunds universitet

Administration

Rose-Marie Stiller – Administrativ koordinator
E-post: Rose-Marie.Stiller@skane.se
Mobiltelefon: 0701-70 09 08

Miriam S. Jakobsen – Utbildningskoordinator
E-post: miriam.sjodahl-jakobsen@skane.se
Mobiltelefon: 0703-49 04 15

Forskning

Birgit Rasmussen – Sjuksköterska, Professor i Palliativ omvårdnad
E-post: birgit.rasmussen@med.lu.se
Mobiltelefon: 0706-56 13 90
Birgit Rasmussons sida på Lunds universitet

Bengt Sallerfors – Docent, medicinsk rådgivare
E-post: bengt.sallerfors@skane.se
Mobiltelefon: 0725-85 18 84

Christel Wihlborg – Överläkare, specialist i palliativ medicin
E-post: christel.wihlborg@skane.se
Telefon: 0411-89 70 23

Ingela Beck – Sjuksköterska, Lektor, Forskare
E-post: Ingela.beck@hkr.se
Telefon: 044-250 39 69
Ingela Becks sida på Högskolan Kristianstad

Jimmie Kristensson – Sjuksköterska, Docent, Forskare
E-post: Jimmie.Kristensson@med.lu.se
Jimmie Kristenssons sida på Lunds universitet

Marlene Malmström – Forskare
E-post: marlene.malmstrom@med.lu.se
Marlene Malmströms sida på Lunds universitet

Maria E.C. Schelin – Epidemiolog, Forskare
E-post: maria.schelin@lu.se
Mobiltelefon: 0722-05 97 77
Maria Schelins sida på Lunds universitet

Jamie Woodworth – Forskare
E-post: jamie.woodworth@med.lu.se
Mobiltelefon: 0703-18 17 65

Dröfn Birgisdóttir – Doktorand
E-post: Drofn.Birgisdottir@med.lu.se
Dröfn Birgisdóttirs sida på Lunds universitet

Karin Dalhammar – Doktorand
E-post: Karin.Dalhammar@skane.se
Mobiltelefon: 0739-55 12 60

Mattias Tranberg – Doktorand
E-post: mattias.tranberg@med.lu.se
Mobiltelefon: 0704-71 61 99
Mattias Tranbergs sida på Lunds universitet

Åsa Klint – AT-läkare
E-post: asa.klint@skane.se
Telefon: 046-173266

Nationell Vårdplan för Palliativ Vård och Omsorg (NVP)

Anette Duarte – Kvalitetsutvecklare, sjuksköterska
E-post: Anette.Duarte@skane.se
Mobiltelefon: 0703-49 79 60

De Nödvändiga Samtalen

Anders Danielsson – Projektledare
E-post: Anders.Danielsson@skane.se
Mobiltelefon: 0708-87 52 60

 

X