Välj en sida

Forskning

Marlene_Malmstrom

Bröstcancerpatienters behov av rehabilitering 

Marlene Malmström, verksamhetsutvecklare på verksamhetsområde kirurgi och urologi vid Skånes universitetssjukhus gör sin postdok på Palliativt Utvecklingscentrum i Lund. Vi har ställt några korta frågor om en studie som är i startgroparna. I studien ”Optimizing rehabilitation following primary breast cancer surgery ” undersöks patienters upplevelser av rehabilitering efter bröstcancerkirurgi, hälsoekonomiska effekter och hur vårdens resurser påverkas.

Varför görs denna studie?

Det finns mycket forskning kring rehabilitering efter bröstcancer men trots detta är det en stor brist på studier som fokuserar på hur den rehabilitering som erbjuds bäst kan matcha patientens behov. Det är viktigt att man undersöker hur rehabiliteringen kan anpassas individuellt, både fysiskt och emotionellt, eftersom detta är en mycket stor patientgrupp. Vi tror att både patienterna och hälso- och sjukvården kommer att vara förtjänta av att se till de individuella behoven. Vissa patienter kanske behöver större rehabiliteringsinsatser än vad som erbjuds idag, och många patienter behöver kanske inte alls rehabilitering av dagens omfattning. Målet är att vi ska använda våra resurser mer effektivt och exakt – alla ska få den vård de behöver men alla behöver inte få allt.

Hur genomförs studien?

Vi kommer att samla in data med hjälp av intervjuer och återkommande mätningar av patienternas psykologiska belastning med hjälp av distresstermometern, ett etablerat mätningsverktyg inom cancervården. Utifrån dessa svar kommer sedan rehabiliteringsinsatserna att individualiseras efter varje kvinnas behov. Vi hoppas kunna inkludera runt 200 bröstcancerpatienter på Skånes universitetssjukhus. Projektet är under planering med den preliminära planen att datainsamling ska påbörjas i september 2016. Det förberedande arbetet inför start av datainsamling i den randomiserade studien planeras under 2016 med systematiska litteraturstudier om cancerrehabilitering och palliativ rehabilitering samt genom att delar av de planerade intervjuer som ska genomföras innan projektstarten.

Vad har cancerrehabilitering med palliativ vård att göra?

Min forskning handlar om vårdprocesser i alla delar av cancervården. Palliativ vård utgår från helhetsperspektivet av patientens behov vilket i sin tur bör ligga till grund för allt vårdprocessarbete. Den här studien gör just det, den undersöker både psykologisk belastning och fysiska behov och därför passar det utmärkt att Palliativt Utvecklingscentrum deltar i den.

 

Kort om studien

  • Namn: Optimizing rehabilitation following primary breast cancer surgery; Systematic screening as a tool for individualized rehabilitation
  • Projektmedlemmar: Marlene Malmström, Palliativt Utvecklingscentrum, Lisa Rydén, Lunds universitet, Ingalill Rahm Hallberg, Lunds universitet, Birgit Rasmusson, Palliativt Utvecklingscentrum/Lunds universitet.
  • Finansiär: Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
  • Mer om distresstermometern
  • Kontakt: Marlene.Malmstrom@med.lu.se, 046-175950
X