Välj en sida

Forskning

Tydlig kommunikation gällande uppföljning av behandling av symtom kan påskynda cancerdiagnosen.

Många patienter tvekar inför sitt beslut om när man ska återvända till läkaren på vårdcentralen, särskilt när symptomen inte upplevs som allvarliga eller livshotande. I en studie intervjuades 155 patienter med lung- och tjocktarmscancer i Danmark, England och Sverige. Analysen visar att genom små förändringar i hur patientbesöket avslutas kan läkare och sjuksköterskor inom primärvården bidra till tidigare diagnosticering av cancer och därmed förbättra både överlevnad och behandlingseffekt.

Studien har genomförts med deltagande från flera institutioner i Sverige, Danmark och England. Forskargruppen har letts av Sue Ziebland, Professor of Medical Sociology and Director of Herg, Oxford University, UK. Övriga medlemmar i forskarteamet representerar Aarhus Universitet i Danmark, Lunds universitet, Umeå universitet och Karolinska Institutet.

Marlene Malmström och Birgit Rasmussen är medförfattare från Palliativt utvecklingscentrum.

birgit

Länk till pressrelease av artikeln

Länk till artikeln

 

 

X