Välj en sida

Utbildning

Palliativ medicin 2+1 dagar

Målgrupp: ST-läkare
Kan även vara aktuell för specialistläkare och övriga läkare i mån av plats

Innehåll:

De första två dagarna täcker delar av delmål b1 och b5:
Kursen tar upp det palliativa förhållningssättet med en helhetssyn på patient och närstående utifrån ett fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Deltagarna lär sig att identifiera behov av palliativ vård i livets slutskede hos den enskilda patienten. Andra avsnitt handlar om smärt- och symtomlindring (exv. andnöd, GI-symptom, ångest och konfusion), akuta tillstånd, prognostiska bedömningar, vård av döende patienter, kommunikation och brytpunktssamtal och den palliativa vårdens organisation. Föreläsningar varvas med diskussioner utgående från patientfall med såväl maligna som icke-maligna sjukdomar.

Den tredje och extra dagen täcker delar av delmål c5, c8 och c9 för de specialiteter som har detta som krav. Denna kursdag innehåller en fördjupning av omhändertagande av patienter med palliativt vårdbehov inklusive att diagnostisera, förebygga, behandla och utvärdera komplexa symptom och problem i livets slutskede. Religiösa och kulturella aspekter diskuteras.

 

Kommande kurser 2018/19

När: 1-3 april 2019 (delar av delmål b1, delmål b5, samt delmål c5, c8, c9).
Var: G:a Gästmatsalen, Medicon Village, Lund
Pris: 4500 SEK + moms
Sista anmälningsdag: 1 mars 2019

För ST-läkare inom Region Skåne (RS) erbjuder Palliativt Utvecklingscentrum ST-kurser i palliativ medicin under 2019. Kurserna ges utan kursavgift för den enskilde deltagaren enligt avtal med RS. Detta gäller för 20 platser per kurstillfälle om tre dagar.

OBS. Kursen är fullbokad för RS ST-läkare utan kursavgift.
Det finns fortfarande några platser kvar för den som är intresserad att delta mot kursavgift. Skicka din intresseanmälan till: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se

Gällande regler för avbokning läs mer här.

 

 

 

X