Välj en sida

Utbildning

Palliativ medicin 2+1 dagar

Målgrupp: ST-läkare
Kan även vara aktuell för specialistläkare och övriga läkare i mån av plats

Innehåll:

De första två dagarna täcker delar av delmål b1 och b5:
Kursen tar upp det palliativa förhållningssättet med en helhetssyn på patient och närstående utifrån ett fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Deltagarna lär sig att identifiera behov av palliativ vård i livets slutskede hos den enskilda patienten. Andra avsnitt handlar om smärt- och symtomlindring (exv. andnöd, GI-symptom, ångest och konfusion), akuta tillstånd, prognostiska bedömningar, vård av döende patienter, kommunikation och brytpunktssamtal och den palliativa vårdens organisation. Föreläsningar varvas med diskussioner utgående från patientfall med såväl maligna som icke-maligna sjukdomar.

Den tredje och extra dagen täcker delar av delmål c5, c8 och c9 för de specialiteter som har detta som krav. Denna kursdag innehåller en fördjupning av omhändertagande av patienter med palliativt vårdbehov inklusive att diagnostisera, förebygga, behandla och utvärdera komplexa symptom och problem i livets slutskede. Religiösa och kulturella aspekter diskuteras.

Kommande kurser 2018/19

När: 22-23 november 2018 (delmål b5) samt 26 november 2018 (delmål c5, c8, c9).
Var: Medicon Village, Lund
Pris: 3000 + 1500 SEK + moms
Sista anmälningsdag: 23 oktober 2018
Anmäl dig här till kursen

När: 1-2 april 2019 (delmål b5) samt 3 april 2019 (delmål c5, c8, c9).
Var: Medicon Village, Lund
Pris: 3000 + 1500 SEK + moms
Sista anmälningsdag: 1 mars 2019
Anmäl dig här till kursen

(OBS! För ST-läkare inom Region Skåne gäller särskilda villkor. Var vänlig och kontakta palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se för mer information).

Gällande regler för avbokning läs mer här.

 

 

X