Svensk Förening för Palliativ medicin har tidigare haft en lokalförening för södra regionen som nu kommer att ersättas av Palliativt Nätverk Syd. Carina Modéus, överläkare vid palliativa teamet i Region Kronoberg och regional patientprocessledare för palliativ vård vid RCC syd, har tagit initiativ till att starta nätverket, som kommer att ha sitt första möte 28 november.

”Den palliativa vården står inför flera utmaningar. Antalet patienter med palliativa vårdbehov ökar. Arbetssättet omformas till att innefatta även integrerad palliativ vård, som är den palliativa vård som ges medan aktiv sjukdomsbromsande behandling fortfarande pågår, vilket ställer nya krav på medarbetarna inom såväl specialiserad som allmän palliativ vård.

Ny digital teknik är i antågande, men vi känner oss valhänta i hur vi kan använda den så att det gagnar personer med palliativa vårdbehov. Den nära vården gör att landskapet ritas om. Kompetensförsörjningen framåt oroar.”