Vi har fått ett glädjebesked från den stora svenska anslagsgivaren FORTE, som beviljar oss på Palliativt Utvecklingscentrum 4,9 miljoner SEK i sin utlysning ”Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande”.

Anslaget är 3-årigt och vi kommer att fokusera på personer med demens och deras närstående, projektet har vi döpt till Vård bortom mediciner – ett systematiskt arbetssätt för högkvalitativ palliativ vård genom demensresan. Vi kommer att utvärdera NVPs olika delar och också undersöka andra faktorer som vi tror kan ha betydelse för demensvården, med ett fokus på den sista tiden i livet. Metodologiskt är projektet brett sammansatt med både registerstudier, implementeringsstudier och fokusgruppintervjuer. Huvudsökande är Maria Schelin, medsökande är Christel Hedman, Carl Johan Fürst, Birgit Rasmussen, Anne Wissendorff-Ekdahl, Per Fürst
och Adina Feldman.