Välj en sida

Forskning

Posterpris för nytänkande icke-specialiserad vård

Vår medarbetare Ingela Beck, som är universitetslektor och forskare vid HKR och Palliativt Utvecklingscentrum, samt Christina Pålsson, tidigare magisterstudent vid HKR, Anita Bengtsson Tops, professor vid HKR, har vunnit pris i kategorin nytänkande icke-specialiserad palliativ vård på 5:e Nationella konferensen i Palliativ Vård. Med motivering innovativ studie med fokus på hemtjänstpersonalens upplevelser av att arbeta med palliativ vård i Skåne.

Fokus i denna studie är på hemtjänstpersonal som utför mycket av det känslomässiga och kroppsliga omvårdnaden vid palliativ vård. Med fördjupad förståelse för deras upplevelser är det möjligt att identifiera förbättringsmöjligheter för att möta patienters och närståendes behov vid palliativ vård i hemmet. Se postern här.

X