Välj en sida

Forskning

Vår medarbetare professor Birgit Rasmussen prisas för vetenskaplig klinisk medicinsk forskning inom palliativ vård.

birgit

Birgit Rasmussen

Patientens behov ska styra tillgången till palliativ vård och vården ska vara likvärdig oavsett diagnos, ålder och var vården sker.

”Även om döden är oundviklig borde inte ett ”dåligt” döende vara det”, lyder Birgit Rasmussens slutsatser efter år av forskning om palliativ vård i Sverige.

Nu får hon 150 000 kronor från Jan Hains Stiftelse för sin forskning. Läs mer på Lunds universitets hemsida.

X