Det är mycket glädjande att regeringen under 2024 gör en satsning på stöd till förbättringsarbete inom områdena rehabilitering och palliativ vård. I satsningen läggs ett stor fokus på initiativ som bidrar till att införa de olika vårdprogrammen för rehabilitering och palliativ vård, för både barn och vuxna, samt vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer.

De ca 100 miljonerna kommer att delas ut via Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC), pengarna fördelas mellan de sex RCC efter befolkningsunderlag. Respektive RCC tar sedan in ansökningar och fördelar sin pott mellan initiativ i respektive sjukvårdsregion.

Läs mer om satsningen här