Vår årliga Rehabutbildning ”Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård” är öppen för anmälan för dig som arbetar i kommun, primärvård och akutsjukvård.

Utbildningen hålls den 21 oktober 2019 i Lund. Under denna utbildningsdag berättar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i specialiserad palliativ vård om de möjligheter och svårigheter som uppstår i mötet med de svårast sjuka och deras närstående. Deltagarna får verktyg, praktiska råd och en övergripande orientering i rehabiliteringsprocessens moment och aktörer.

Kursintyg utfärdas. Läs mer och anmäl dig här.