Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård

Målgrupp: För dig som arbetar i kommun, primärvård och akutsjukvård. Alla yrkesgrupper.

Innehåll: Att kunna erbjuda rätt rehabiliterande insatser när sjukdom ej längre är botbar är en förutsättning för optimal symtomlindring och livskvalitet hos både patient och närstående. Under denna utbildningsdag beskriver arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i specialiserad palliativ vård de möjligheter och svårigheter som uppstår i mötet med de svårast sjuka och deras närstående. Förutom föreläsningar illustrerar vi under dagen vad detta kan betyda i praktiken. Vår förhoppning är att utbildningsdagen ska ge insikt och kunskap som du kan använda dig av i den verksamhet du arbetar i.

Program

När: 11 september 2018
Var: Hörsalen, Medicon Village, Lund
Pris: 1500 kr + moms
Sista anmälningsdagen: 29 augusti 2018
Anmäl dig här 

 

Gällande regler för avbokning läs mer här

Har du frågor eller förslag på utbildningar så kontakta palliativtutvecklingscenter.kryh@skane.se