Välj en sida

Forskning

Samtal med äldre människor om döden och döendet

Professor Birgit Rasmussen vid Palliativt Utvecklingscentrum har skrivit en artikel ”Conversations about Death and Dying with Older People: An Ethnographic Study in Nursing Homes” som har blivit publicerad i Healthcare som en del av en särskild utgåva av de senaste framstegen inom palliativ vård. Artikeln finns online.

 

X