Välj en sida

Om oss

Summer School 2018

– The Best Care for the Dying Person

Den 10- 12 maj anordnades ”The Summer School”, arrangerad av The International Collaborative for the best Care for the Dying Person (The Collaborative) i samarbete med Fundacíon Cudeca i Benalmádena.

The Collaborative grundades 2014 av en grupp ledande kliniker och forskare inom palliativ vård, där det gemensamma syftet är att tillsammans arbeta för den bästa vården av den döende människan. Detta genom att samla in och bygga upp kunskapsbasen inom ämnet genom bland annat kunskapsutbyte, förbättrings/utvecklingsarbete samt forskning. Gruppen är multidisciplinärt sammansatt med deltagare från olika länder. The Collaborative har tagit fram ett internationellt program som är ett stöd med rekommendationer för vården av den döende människan.

Summer School riktar sig till medlemmar i ”The Collaborative” men också till annan vårdpersonal med intresse för palliativ vård. Konferensen är ett utmärkt forum för utbyte av erfarenheter, kunskap och idéer. Parallellt anordnades ett forum för så kallade facilitatorer, dvs. en mötesplattform för personer inom The Collaborative som på olika sätt arbetar med att försöka hjälpa till med att underlätta användande och spridning av god palliativ vård i sina respektive länder. I år deltog Nederländerna, Island, Norge, Spanien, England och Sverige.

Fösta dagen inleddes med ett studiebesök på Costa dels Sols hospice, Fundacíon Cudeca i Benalmádena. Cudeca som startade för 27 år sedan, drivs genom ett privat initiativ och stöds ekonomiskt med hjälp av välgörenhet, donationer och ett visst statligt anslag. 90 personer är anställda (sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, kuratorer, fysioterapeuter och läkare) och dessutom är ca 900 volontärer knutna till hospicet och som arbetar såväl inom deras dagvårdsverksamhet som hemsjukvårds- och slutenvårdsverksamhet. Följande dagar innehöll information om The Collaborative ´s arbete samt det palliativa programmets innehåll. Håll utkik efter nästa års Summer School.

 

X