Vi bjuder Saerun Jonsdottir välkommen som ny tf verksamhetschef på Palliativt Utvecklingscentrum (PC) fr.o.m. 1 mars 2019 i anledning av att tidigare verksamhetschef Carl Johan Fürst har gått i pension.

Saerun Jonsdottir är även verksamhetschef för Palliativ vård och ASIH, Sund, i Region Skåne. Avgående verksamhetschef Carl Johan Fürst kommer att fortsätta arbeta 30% som seniorprofessor och rådgivare på PC.

Ett stort välkommen till Saerun från Palliativt Utvecklingscentrums medarbetare!