Om oss

Ta del av slutrapporten för NVP

Nu kan du ta del av slutrapporten för framtagandet av NVP – Nationella vårdplanen för palliativ vård. Slutrapporten beskriver utvecklingen av NVP från 2013 till 2016.

NVP är fortfarande ett levande dokument och arbetsredskap som utvecklats tillsammans med användarna inklusive patienter och närstående. Slutrapporten finns nu tillgänglig för enheter med avsikt att införa NVP inom sin verksamhet. Läs rapporten här.

 

X