Den 2 – 4 oktober anordnade vi, i samarbete med Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV), den 8:e nationella konferensen i palliativ vård. Konferensen inleddes med en förkonferens som bestod av tre parallella spår; forskning, utbildning och ledarskap inom palliativ vård.

De tre spåren blev ett mycket uppskattat inslag i konferensen. Vi har pratat med talare från de olika spåren, för att höra lite mer om deras tankar kring framtidens palliativa vård.

Karin Rådberg arbetar som enhetschef på Palliativ vård och ASIH i Lund, hon föreläste på spåret om ledarskap. Det var en fullsatt sal Karin talade inför, och efter konferensen har hon fått mycket uppmuntrande återkoppling från alla möjliga håll.

”Beskrivningar av ledarskap kan lätt låta som abstrakta högtflygande floskler och utmaningen jag antog var att göra ämnet mer konkret, och ge erfarenhetsbaserade råd som går att använda på riktigt”, berättar Karin.

I framtiden behöver vi prata mer om ämnet ledarskap”, fortsätter hon. ”Det behövs kunskap om vad som krävs för att få till chefs- och ledarskap som bidrar, inte motverkar, formandet av arbetsplatser som utvecklar både vården och medarbetarna inom den palliativa vården”.

Under utbildningsspåret talade Jane Österlind, sjuksköterska och docent i vårdvetenskap med inriktning palliativ vård på Marie Cederschiöld högskola. Under hennes föreläsning pratade de om undervisning i palliativ vård för sjuksköterskor, deltog gjorde även fysioterapeuter och arbetsterapeuter som pratade som undervisning i palliativ vård i sina respektive program.

”Vi kommer att behöva mer palliativ vård i framtiden på grund av vår åldrande befolkning. I dagsläget finns dock inte palliativ vård med i förordningarna för vårdutbildningarna, varken för sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter eller läkare”, berättar Jane.

”Kontentan av diskussionerna under vår session var att palliativ vård behöver synliggöras och regleras i utbildningarna. Oavsett var människor vårdas och dör, behöver kunskapen öka om hur man bland annat möter patienternas existentiella behov. Och man behöver börja redan på studentnivå”, säger Jane.

Agnes van der Heide, professor i End-of-life care vid Erasmus University Medical Center och University Medical Center Rotterdam i Nederländerna, föreläste på spåret om forskning.  

“In the future I expect that research in palliative care will have more emphasis on self-management and community support, more emphasis on shared decision making and advance care planning, and less tolerance of end-of-life suffering”, säger Agnes.

Ett stort tack till våra talare för att de delar deras tankar kring framtidens palliativa vård, utifrån perspektiven ledarskap, utbildning och forskning.