De Nödvändiga Samtalen (DNS) är en samling samtalskurser som riktar sig till vårdpersonal. Kurserna ger träning och verktyg för samtal med patienter som har en livshotande sjukdom eller kritiska förluster, samt deras närstående.

Datum för årets DNS-kurser hittar du antingen i vår kalender, eller via länkarna nedan. 

DNS-kurser för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare:

DNS-kurser för läkare:

 

Vill du veta mer om själva samtalsträningen och hur den går till? Läs mer här.

Vill du veta mer om de förberedande digitala uppgifterna? Läs mer här.

Är du intresserad av att en DNS-kurs genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta:

Anders Danielsson:
E-post: anders.danielsson@skane.se
Telefon: 0708-875260