De Nödvändiga Samtalen (DNS) är en samling samtalskurser som riktar sig till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare. Kurserna ger träning och verktyg för samtal med patienter som har en livshotande sjukdom eller kritiska förluster, samt deras närstående.

DNS-kurserna består av två delmoment:
  • En helt digital kommunikationskurs som förmedlar teoretiska kunskaper.
    Läs mer om kursen här.
  • Praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerar samtal med patienter eller närstående. På så sätt får alla deltagare praktisk träning och direkt feedback på samtalen. Läs mer om samtalsträningen här.

För att kunna genomföra den praktiska samtalträningen måste du först ha gått den digitala kommunikationskursen. Du kan också välja att endast genomföra den digitala kommunikationskursen, och inte den följande samtalsträningen. Notera att för att få ett ST-intyg krävs att du har genomfört både DNS digital kommunikationskurs och samtalsträning.

Datum för årets DNS-kurser hittar du antingen i vår kalender, eller via länkarna nedan.

För sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare erbjuder vi följande DNS-kurs:

För läkare erbjuder vi följande DNS-kurser:

 

Vill du veta mer om innehåll och upplägg eller är du intresserad av att en DNS-kurs genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta:

Anders Danielsson:
E-post: anders_k.danielsson@med.lu.se
Telefon: 0708-875260

 

 

X