Välj en sida

(C-kurs palliativ medicin, delkurs 3)

Fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd. Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8:

  • För hela delmål b1
  • Momentet respektfullt bemötande inom delmål a2
  • Momentet genomföra brytpunktsamtal inom delmål b5
  • Del av delmål c7 – ha förmåga att bedöma och handlägga patienter med ångest, depression och konfusion samt andra psykologiska och psykiatriska problem, med farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar. Ha kunskap om psykologiska reaktioner på kris, förlust, osäkerhet och kroppsliga symtom samt om hur psykologiska försvarsmekanismer ter sig och copingstrategier kan användas
  • Del av delmål c9 – behärska effektiv och empatisk kommunikation med patienter, närstående och vårdare i samband med anamnes, informa­tion, svåra eller hotfulla besked och existentiella samtal

Kursintyg utfärdas. Mer information kommer längre fram.

 

 

 

X