Den här DNS-kursen utgör modul 3 i Den Svenska Specialistkursen i Palliativ Medicin, och erbjuds i samarbete med Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM).

Kursen är en fördjupande kommunikationskurs och riktar sig till läkare som specialiserar sig inom palliativ medicin. Kursen pågår under 4-dagar och innehåller förutom samtalsträning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd.

Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8:

  • Delmål C7
  • Delmål C9

 

Du kan läsa mer om kursen och se kommande kursdatum SFPMs hemsida.