Välj en sida

Kursen Empatiskt bemötande för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare består av två delmoment:

  • DNS digital kommunikationskurs som förmedlar teoretiska kunskaper och verktyg.
  • En heldag praktisk samtalsträning med skådespelare.

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad träning samt individuell återkoppling. Kursen ger samtalsträning i empatiskt bemötande i alla typer av svåra samtal.

Samtalsträningen genomförs i strukturerade former med professionella skådespelare som agerar patienter eller närstående, och individuell återkoppling. Läs mer om hur samtalsträningen går till här.

Se nedan för höstens kursdatum och anmälning:

Datum: 5 oktober 2021
Tid: 9.00 – 17.00
Plats: Lund (digitalt via Zoom vid pandemirestriktioner)
Kostnad: 4500 kr per person
Sista anmälningsdag: 31 augusti 2021
Anmäl dig här

Datum: 23 november 2021
Tid: 9.00 – 17.00
Plats: Lund (digitalt via Zoom vid pandemirestriktioner)
Kostnad: 4500 kr per person
Sista anmälningsdag: 19 oktober 2021
Anmäl dig här

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Vill du veta mer om kursens innehåll och upplägg, kontakta:
Mattias Tranberg
E-post: mattias.tranberg@lu.med.se
Tel: 0761-342682

X