Kursen Empatiskt bemötande för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare syftar till att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

 

Se nedan för kommande kursdatum och anmälning. Tänk på att du även behöver ta dig tid innan kursdatumet för att göra de förberedande digitala uppgifterna. 

Datum: 9 april 2024
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund
Kostnad: 4500 kr (ex moms) per person
Sista anmälningsdag: 27 februari
Kursen är fullbokad

Datum: 7 oktober 2024
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund
Kostnad: 4500 kr (ex moms) per person
Sista anmälningsdag: 26 augusti
Anmäl dig här

 

Vill du veta mer om de förberedande digitala uppgifterna? Läs mer här.

Vill du veta mer om själva samtalsträningen och hur den går till? Läs mer här.

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Vill du veta mer om kursens innehåll och upplägg, kontakta:
Mattias Tranberg
E-post: mattias.tranberg@skane.se
Tel: 0761-362482