Välj en sida

Kursen Empatiskt bemötande för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare består av två delmoment:

  • DNS digital kommunikationskurs som förmedlar teoretiska kunskaper och verktyg.
  • En heldag praktisk samtalsträning med skådespelare.

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad träning samt individuell återkoppling. Kursen ger samtalsträning i empatiskt bemötande i alla typer av svåra samtal.

Samtalsträningen genomförs i strukturerade former med professionella skådespelare som agerar patienter eller närstående, och individuell återkoppling. Läs mer om hur samtalsträningen går till här.

Se nedan för höstens kursdatum och anmälning. Kurserna inkluderar både DNS digital kommunikationskurs och praktisk samtalsträning. 

Datum: 5 oktober 2021
Tid: 9.00 – 17.00
Plats: Lund (digitalt via Zoom vid pandemirestriktioner)
Kostnad: 4500 kr per person
Sista anmälningsdag: 9 september 2021
Anmälning till kursen är nu stängd

Datum: 23 november 2021
Tid: 9.00 – 17.00
Plats: Lund (digitalt via Zoom vid pandemirestriktioner)
Kostnad: 4500 kr per person
Sista anmälningsdag: 19 oktober 2021
Anmäl dig här

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Vill du veta mer om kursens innehåll och upplägg, kontakta:
Mattias Tranberg
E-post: mattias.tranberg@med.lu.se
Tel: 0761-362482

X