Välj en sida

Kursen Svåra besked för läkare består av två delmoment:

  • DNS digital kommunikationskurs som förmedlar teoretiska kunskaper och verktyg.
  • En heldag praktisk samtalsträning med skådespelare.

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att föra samtal med allvarlig information och möta människors reaktioner i utsatta situationer, som exempelvis diagnosbesked eller annan allvarlig information.

Samtalsträningen genomförs i strukturerade former med professionella skådespelare som agerar patienter eller närstående, och individuell återkoppling. Läs mer om hur samtalsträningen går till här.

Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8:

  • Hela delmål B1
  • Moment respektfullt bemötande i delmål A2

 

Se nedan för höstens kursdatum och anmälning. Kurserna inkluderar både DNS digital kommunikationskurs samt praktisk samtalsträning. 

Datum: 6 oktober 2021
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Lund (digitalt via Zoom vid pandemirestriktioner)
Kostnad: 4500 kr per person.
Sista anmälningsdag: 2 september 2021
Anmälan är nu stängd

Datum: 24 november 2021
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Lund (digitalt via Zoom vid pandemirestriktioner)
Kostnad: 4500 kr per person.
Sista anmälningsdag: 13 oktober 2021
Anmäl dig här

Gällande regler för avanmälan – läs mer här.

Vill du veta mer om kursen kan du även kontakta:
Felicia Matz Wennerhed
E-post: felicia.wennerhed@skane.se
Tel: 0703-490 415

X