Välj en sida

Hur ska jag prata om prognos? Vad gör jag när patienten inte ger något gensvar? Hur bemöter jag krävande närstående? Hur balanserar jag ärlighet och hopp?

Att ge svåra besked och föra samtal med patienter och deras närstående är en viktig uppgift för alla läkare. Detta är den ursprungliga kursen som funnits sedan 2012 med över 500 deltagare, både ST-läkare och specialister. Kursen är på två heldagar efter varandra och består av de fyra kursmodulerna: En bra start, Svåra besked, Övergången till livets slutskede/brytpunktssamtal samt Samtal om döden.

Hur man läser av och anpassar sitt bemötande till varje persons behov och reaktioner går som en röd tråd genom kursen. Teorigenomgångar i helgrupp varvas med praktisk samtalsträning med skådespelare i halvgrupp. Mest tid ägnas åt strukturerad samtalsträning och feedback. Deltagarna förbereder sig genom att läsa delar av kursboken, förbereda patientfall och reflektera över sina utmaningar med denna typ av samtal. Kursboken heter Mastering communication with seriously ill patients.

Målgrupp: Specialister och ST-läkare med behov av mer samtalsträning än 1-dagskursen. Kursen är Lipuscertifierad, kursnummer 20150194, och uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra brytpunktsamtal inom delmål b5. Kursintyg utfärdas.

Kommande kurser 2021:

De nödvändiga samtalen, 2 dagars kurs för läkare
När: 19-20 maj kl.08.30-17.00
Var: Digitalt via Zoom
Pris: 8 500kr. + moms
Sista anmälningsdag: 3 maj 2021. Anmäl dig här

De nödvändiga samtalen för läkare ges även i Stockholm följande datum:
27-28 maj 2021
29-30 september 2021
Läs mer och anmäl dig här.

Gällande regler för avbokning – läs mer här.
Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
E-post: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se

X