Välj en sida

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå i palliativ vård. Den fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande.

Kursen består av två halvdagar efter varandra som levereras live (via Zoom). Den första ägnas åt teori och diskussion utifrån ett antal nyckelsituationer och deltagarna får del av en samtalsmodell. Den andra halvdagen får deltagarna praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. Träningen sker i strukturerade former i mindre grupper med var sin handledare och skådespelare.

Kommande kurser 2020:

De nödvändiga samtalen, 2 halvdagars kurs för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare
När: 24 november kl. 13-17, 25 november kl. 8-12 eller 13-17
Var: Digitalt via Zoom
Pris: 3250,00 kr. + moms
Sista anmälningsdag: 13 november 2020. Anmäl dig här.

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 

 

X