Välj en sida

© Copyright Johnér Bildbyrå AB / Depiction AB

Kursen Brytpunktssamtal och andra övergångssamtal för läkare består av två delmoment:

  • DNS digital kommunikationskurs som förmedlar teoretiska kunskaper och verktyg.
  • En heldag praktisk samtalsträning med skådespelare.

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att genomföra brytpunktssamtal och andra övergångssamtal i sjukdomsförloppet med stöd av konkreta verktyg, upplevelsebaserad träning och individuell återkoppling.

Samtalsträningen genomförs i strukturerade former med professionella skådespelare som agerar patienter eller närstående, och individuell återkoppling. Läs mer om hur samtalsträningen går till här.

Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8:

  • Moment genomföra brytpunktssamtal i delmål B5

 

Se nedan för höstens kursdatum och anmälning:

Datum: 7 oktober 2021
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Lund (digitalt via Zoom vid pandemirestriktioner)
Kostnad: 4500 kr per person
Sista anmälningsdag: 26 augusti 2021
Anmäl dig här

Datum: 2 december 2021
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Lund (digitalt via Zoom vid pandemirestriktioner)
Kostnad: 4500 kr per person
Sista anmälningsdag: 21 oktober 2021
Anmäl dig här

Gällande regler för avanmälan – läs mer här.

Vill du veta mer om kursen kan du även kontakta:
Anders Danielsson
E-post: anders_k.danielsson@med.lu.se
Tel: 0708-875260

X