Kursen Brytpunktssamtal och andra övergångssamtal för läkare består av två delmoment:

  • DNS digital kommunikationskurs som förmedlar teoretiska kunskaper och verktyg.
  • En heldag praktisk samtalsträning med skådespelare.

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att genomföra brytpunktssamtal och andra övergångssamtal i sjukdomsförloppet med stöd av konkreta verktyg, upplevelsebaserad träning och individuell återkoppling.

Samtalsträningen genomförs i strukturerade former med professionella skådespelare som agerar patienter eller närstående, och individuell återkoppling. Läs mer om hur samtalsträningen går till här.

Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8:

  • Moment genomföra brytpunktssamtal i delmål B5

 

Se nedan för kommande kursdatum och anmälning. Kurserna inkluderar både DNS digital kommunikationskurs och praktisk samtalsträning. 

Datum: 1 mars 2022
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund (digitalt vid pandemirestriktioner) 
Kostnad: 4500 kr per person
Sista anmälningsdag: 25 januari 2022
Anmäl dig här

Datum: 31 mars 2022
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Online via Zoom
Kostnad: 4500 kr per person
Sista anmälningsdag: 24 februari 2022
Anmäl dig här

Datum: 19 maj 2022
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund (digitalt vid pandemirestriktioner)
Kostnad: 4500 kr per person
Sista anmälningsdag: 14 april 2022
Anmäl dig här

Gällande regler för avanmälan – läs mer här.

Vill du veta mer om kursen kan du även kontakta:
Felicia Matz Wennerhed
E-post: felicia.wennerhed@skane.se
Tel: 0703-490 415

X