Välj en sida

Samtliga kurser är inriktade på samtal med patienter med livshotande sjukdomar, eller samtal med information som har en allvarlig och negativ effekt på en människas syn på sin framtid. Kurserna är baserade på aktuell forskning och erfarenhet och kombinerar teori, reflektion och träning i grupper om 12-14 deltagare med två kursledare och två skådespelare. Det som utmärker våra kurser jämfört med undervisning i föreläsningsform är den individuella samtalsträningen med simulerade patienter (skådespelare). Strukturerad träning i halvgrupper ger möjlighet till kollegial feedback och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det som skiljer våra kurser åt är hur många samtalssituationer som tas upp och hur mycket träning det finns tid för.

X