Välj en sida

”Jag vill ge kursen för att den både behövs och efterfrågas”

Intervju med Helene Reimertz, Palliativt Centrum för samskapad vård i Växjö samt läkare i Palliativa Rådgivningsteamet i Växjö. Nybliven kursledare i De Nödvändiga Samtalen.

Helene Reimertz_WEBHelene Reimertz är en av de första nyutexaminerade kursledarna av De Nödvändiga Samtalen i Palliativt Utvecklingscentrums satsning i att sprida kursen. Under två dagar i september 2015 fick läkare som redan gått kursen tränas i att själva bli utbildare av densamma och nu har den första omgången De Nödvändiga Samtalen hållits i Växjö.

– Jag gick De Nödvändiga Samtalen våren 2015 och jag blev väldigt, väldigt förtjust i kursen, den var mycket bra. Duktiga kursledare och skickliga skådespelare och en mycket tillåtande atmosfär. Jag har arbetat några år i den palliativa vården men fick ytterligare verktyg i att föra bra samtal. Och att testa samtalstekniker och angreppssätt, få återkoppling och sedan testa igen är så värdefullt – det är verkligen inget läkare brukar hinna med i vardagen. Man lär sig på kursen att våga vara kvar i en känsla som man kanske annars skulle skynda bort ifrån, och att känna sig tryggare i samtalen. Kursens styrka är just detta: den erbjuder konkreta verktyg och samtidigt tid och möjlighet att forma bra samtalssätt utifrån både sin egen personlighet och patientens reaktioner.

Hösten 2015 gick Helene kursledarkursen, en kurs för läkare som själva vill vara kursledare i De Nödvändiga Samtalen. I december är Helene med då kursen ges i Växjö, och leder den tillsammans med andra, mer erfarna kursledare.

– Jag ville kunna ge kursen De Nödvändiga Samtalen eftersom jag arbetar mycket med förbättringsarbete och jag vet att både behovet och viljan att behärska detta är stor i min region. Vi har förankrat kursen hos Hälso- och sjukvårdsledningen i Kronoberg och nu ska vi testa att utbilda ST-läkare främst från cancervården i en första omgång. Sedan ska vi utvärdera och bestämma hur vi går vidare. Ambitionen är att i framtiden kunna erbjuda alla läkare kursen.

– Kursen är inte bara bra, den är också viktig. Målet är att vi läkare ska kunna möta patienter och närstående på ett klokt sätt. Ett bra samtal kan ge tryggare patienter med mindre oro och bättre livskvalitet samtidigt som samarbetet mellan läkare och patienter blir bättre. Ett svårt besked är aldrig lätt att ge men jag ser det som att vi som läkare inte alltid kan påverka det medicinska tillståndet, däremot upplevelsen av det.

Läs om våra kursledare för De Nödvändiga Samtalen

Läs mer om Palliativt Centrum för samskapad vård

X