Välj en sida

 

 

 

Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. Läs mer om NVP här.

Vi erbjuder en introducerande utbildning i NVP för vårdpersonal inom enheter som använder NVP, eller funderar på att införa NVP. Vi arrangerar även nätverksträffar för NVP-användare i syfte att skapa ett utbyte av kunskap och erfarenheter.

Läs mer om NVP utbildningen och nätverksträffarna i menyn till vänster.

 

X