Välj en sida

Nätverksträff för NVP-användare

Välkommen till nätverksträff för NVP-användare.

Nu är det äntligen dags för en ny nätverksträff för oss som använder NVP. Syftet med dagen är att vi träffas och utbyter tankar och erfarenheter kring NVP, men även att inhämta inspiration till vårt fortsatta arbete med förbättring av vården för människor med palliativa vårdbehov.

Temat för denna gång är samtalet, därför har kursledare för ”De nödvändiga samtalen” – DNS bjudits in att delta. Eftermiddagen tillägnas helt till detta, då kommunikationens grunder gås igenom tillsammans med skådespelare som simulerad patient.

Nätverksträffen riktar sig i första hand till kontaktpersoner på enheter som infört eller tänker införa NVP, men i mån av plats, hälsas även övriga välkomna.

Ytterligare information kommer längre fram.

 

 

 

 

 

X