Välj en sida

Fotograf: Anna-Lena Harmsund


Digital utbildningsdag om Nationella Vårdplanen för Palliativ vård – NVP

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till enheter som tagit beslut om att införa NVP i sin verksamhet eller för enheter som vill veta mera inför ett beslut.

Innehåll: Bakgrund och introduktion. Syfte och mål med NVP. Genomgång av innehåll och användning. Förutsättningar och framgångsfaktorer för ett lyckat införande. Vi rekommenderar att ni bekantar er med NVPs olika delar som finns tillgängliga som läsexemplar på Palliativt Utvecklingscentrum webbplats www.palluc.se.

Datum: Tisdagen den 16 februari 2021
Start: Kl. 13.00-17.00
Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad: 1500 kr

Anmäl dig här.

Här kan du ladda ner en PDF-version av inbjudan!

X