Välj en sida

Fotograf: Anna-Lena Harmsund


Digital utbildningsdag om Nationella Vårdplanen för Palliativ vård – NVP

Målgrupp: Dagen riktar sig till enheter som tagit beslut om att införa NVP i sin verksamhet eller för enheter som vill veta mera inför ett beslut. Vår rekommendation är att 2-3 personer från varje enhet deltar, varav en är utsedd till kontaktperson för NVP, vi ser även med fördel att såväl chef som olika yrkeskategorier är representerade.

Innehåll: Bakgrund och introduktion. Syfte och mål med NVP. Genomgång av innehåll och användning. Förutsättningar och framgångsfaktorer för ett lyckat införande. Vi rekommenderar att ni bekantar er med NVPs olika delar som finns tillgängliga som läsexemplar på vår hemsida. Ytterligare information kommer längre fram.

 

 

 

 

 

X