Digital introduktionskurs om Nationella Vårdplanen för Palliativ vård – NVP

Målgruppen för kursen är vårdpersonal inom enheter med avsikt att införa NVP, eller för de som behöver mer information för att kunna ta ett beslut om införande. Vi välkomnar representation från hela det tvärprofessionella teamet, då det är viktigt att skapa förståelse för arbetssättet, vilket användningen av NVP innebär.

Syftet med introduktionskursen är att förbereda er inför starten av NVP och lyfta frågor och områden i NVP som kan vara utmanande samt att ge ger inspiration och kunskap om hur vården av människor med palliativa vårdbehov kan bli bättre.

Innehåll
Vad är NVP?
NVPs olika delar, hur kan dessa användas?
Lyfter och fokuserar på valda delar ur NVPs innehåll
Tips och idéer vid införandet

Vi rekommenderar att ni bekantar er med NVPs olika delar som
finns tillgängliga som läsexemplar här.

Datum: 28 mars 2022
Tid: 13.00 – 17.00
Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad: 1500 kr per deltagare
Sista anmälningsdag: 21 mars 2022

Anmäl dig här

 

För mer information om kursen kontakta: 
Anette Duarte, kursledare
anette.duarte@skane.se

Gällande regler för avanmälan, läs mer här.

 

X