Varmt välkommen till en digital eftermiddag som ger dig en introduktion till Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP). Syftet med introduktionskursen är att förbereda er enhet inför starten av NVP och lyfta frågor och områden i NVP som kan vara utmanande. Kursen ger även inspiration och kunskap om hur vården av människor med palliativa vårdbehov kan bli bättre.

Målgruppen för kursen är vårdpersonal inom enheter med avsikt att införa NVP, eller för de som behöver mer information för att kunna ta ett beslut om införande. Vi välkomnar representation från hela det tvärprofessionella teamet, då det är viktigt att skapa förståelse för arbetssättet, vilket användningen av NVP innebär.

Kursinnehåll:
Vad är NVP?
NVPs olika delar, hur kan dessa användas?
Lyfter och fokuserar på valda delar ur NVPs innehåll
Tips och idéer vid införandet

Vi rekommenderar att ni bekantar er med NVPs olika delar som finns tillgängliga som läsexemplar här.

Kommande kursdatum publiceras snart.

 

För mer information om kursen kontakta: 
Anette Duarte, kursledare
anette.duarte@skane.se

Gällande regler för avanmälan, läs mer här.

 

X