Välj en sida

Fotograf: Anna-Lena Harmsund

Behöver du eller din enhet utbildning i NVP?

Vi tar emot intresseanmälningar från enheter med avsikt att börja använda NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ Vård) i sin verksamhet. Vi hoppas att intresset är stort och att vi snart kan skicka dig ett erbjudande om kurs på en ort och ett datum som passar dig.

Anmäl ditt intresse till palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se

 

 

 

X