Välj en sida

Palliativ medicin på FSL (Framtidens Specialistläkare) 1-2 september 2020

Vad bör vi göra av allt vi kan göra?

 

KURSLEDARE: Christel Wihlborg, överläkare, Palliativt Utvecklingscentrum, Lund

INNEHÅLL: Denna kurs uppfyller delmål b5 samt eventuella c-mål för vissa specialiteter från SoS målbeskrivning ST 2015 och SFPM’s rekommendationer. Kursen tar upp det palliativa förhållningssättet med en helhetssyn på patient och närstående utifrån ett fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Deltagarna lär sig att identifiera behov av palliativ vård i livets slutskede hos den enskilda patienten. Vi diskuterar smärt- och symtomlindring (smärta, andnöd, GI-symptom, ångest och konfusion), prognostiska bedömningar, behandlingsbegränsningar, etiska dilemman i vardagen, vård av döende patienter, existentiella aspekter och brytpunktsamtal. Föreläsningar varvas med diskussioner utgående från patientfall med såväl maligna som icke-maligna sjukdomar.
Läs mer och anmäl dig här.

 

 

 

X