Välj en sida

Palliativ medicin 

INNEHÅLL: Vi välkomnar dig som är ST-läkare i Region Skåne till en regionövergripande kurs i Palliativ medicin. Kursen uppfyller delmål b5 i ST 2015 och genomförs under två dagar, där föreläsningar kan kombineras med web-baserade element samt självstudier.

Ur innehållet:
Introduktion till palliativ vård samt vem är patienten med palliativt vårdbehov?
Kommunikation och brytpunktsamtal
Klinisk etik och behandlingsbegräsningar
Reflektion
Smärta
Symtomlindring
Den döende patienten

För aktuell utbildning finns inget bokat datum i skrivande stund.

 

 

 

X