Vi välkomnar dig som är ST-läkare i Region Skåne till kurs i Palliativ Medicin, prioritet ges till de som är i slutet på sin ST.

Kursen täcker delmål B5 samt:
C5 för invärtesmedicinska specialiteter
C8 för allmänmedicin
C5 och C9 för onkologi

Kursen tar två heldagar att genomföra och består av följande delmoment:

Digitala självstudier
Tre veckor innan seminariet får du tillgång till en digital kursplattform där du ska läsa artiklar, skicka in en fallbeskrivning, och titta på nedan föreläsningsfilmer:
Vad är palliativ vård och vem är patienten med palliativt vårdbehov?
Vad är ett brytpunktssamtal?
Malign smärta
Symtom och dess lindring
Etik och behandlingsbegräsningar
Den döende patienten
Kommunikations grunder, empatiskt bemötande och brytpunktssamtal

Seminarium
Efter dina digitala självstudier ses vi en heldag för ett fysiskt eller digitalt seminarium.

Du får två dagar ledigt från klinik för självstudier och seminariet. Nedan hittar du kursdatum för 2022 – du anmäler dig i första hand till den kurs som anordnas av det område/förvaltning som du tillhör.

 

Östra Skåne

Seminarium: 22 september 2022
Tid: 8.30 – 16.00
Plats: Kristianstad
Sista anmälningsdag: 22 augusti 2022
Anmäl dig via e-post till Sofia Eklund – sofia.eklund@skane.se
I anmälan anger du: för- och efternamn, e-post (arbete och privat), ST-specialitet, arbetsplats, förvaltning, personnummer, specialkost samt faktureringsadress och fakturahanterarens RS-id.

 

Nordvästra Skåne

Seminarium: 4 oktober 2022
Plats: Helsingborg
Sista anmälningsdag: 2 september 2022
Anmäl dig via e-post till Ulla-Britt Karlsson – ulla-britt.karlsson@skane.se
I anmälan anger du: för- och efternamn, e-post (arbete och privat), ST-specialitet, arbetsplats, förvaltning, personnummer och specialkost.

 

Skånes universitetssjukhus

Seminarium: 10 november 2022
Plats: Malmö
Sista anmälningsdag: 30 september 2022
Läs mer och anmäl dig här

 

Har du frågor kring kursen kan du kontakta:
Felicia Matz Wennerhed
Utbildningskoordinator
E-post: felicia.wennerhed@skane.se
Tel: 0703–490 415

 

 

X