Välj en sida

Målgrupp: ST-läkare

Kan även vara aktuell för specialistläkare och övriga läkare i mån av plats

Innehåll:

Kursen täcker b5-mål samt eventuella c-mål för vissa specialiteter:
Kursen tar upp det palliativa förhållningssättet med en helhetssyn på patient och närstående utifrån ett fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Deltagarna lär sig att identifiera behov av palliativ vård i livets slutskede hos den enskilda patienten. Andra avsnitt handlar om smärt- och symtomlindring (smärta, andnöd, GI-symptom, ångest och konfusion), akuta tillstånd, prognostiska bedömningar, behandlingsbegränsningar, etiska diskussioner, vård av döende patienter, kommunikation, kulturella och existentiella aspekter, brytpunktsamtal och den palliativa vårdens organisation. Föreläsningar varvas med diskussioner och worskhops utgående från patientfall med såväl maligna som icke-maligna sjukdomar.

Kommande kurser 2020

Mer information kommer inom kort. 

För ST-läkare inom Region Skåne (RS) erbjuder Palliativt Utvecklingscentrum ST-kurser i palliativ medicin under 2020. Kurserna ges utan kursavgift för den enskilde deltagaren enligt avtal med RS. Detta gäller för 20 platser per kurstillfälle om två dagar.

Gällande regler för avbokning läs mer här

 

 

 

X