Vi välkomnar dig som är ST-läkare i Region Skåne till kurs i Palliativ Medicin, prioritet ges till de som är i slutet på sin ST.

Kursen täcker delmål B5 samt:
C5 för invärtesmedicinska specialiteter och onkologi
C8 för allmänmedicin
C5 och C9 för geriatrik

Kursen tar två heldagar att genomföra och består av följande delmoment:

Digitala självstudier
Tre veckor innan seminariet får du tillgång till en digital kursplattform där du ska läsa artiklar, skicka in en fallbeskrivning, och titta på nedan föreläsningsfilmer:
Vad är palliativ vård och vem är patienten med palliativt vårdbehov?
Vad är ett brytpunktssamtal?
Malign smärta
Symtom och dess lindring
Etik och behandlingsbegräsningar
Den döende patienten
Kommunikations grunder, empatiskt bemötande och brytpunktssamtal

Seminarium
Efter dina digitala självstudier ses vi en heldag för ett fysiskt eller digitalt seminarium.

Du får två dagar ledigt från klinik för självstudier och seminariet. Nedan hittar du kursdatum för 2023 – du anmäler dig i första hand till den kurs som anordnas av det område/förvaltning som du tillhör.

 

Nordvästra Skåne

Seminarium: 18 april 2023
Plats: Helsingborg
En heldag digitala uppgifter som görs innan seminariet.
Kursen är nu fullbokad. 

 

Östra Skåne

Seminarium: 5 december 2023
Plats: Kristianstad
En heldag digitala uppgifter som görs innan seminariet.
Prioritet ges till de som är i slutet på sin ST samt arbetar i östra Skåne, du får besked om du är antagen till kursen i september.
Du anmäler dig via e-post till Sofia Eklund – sofia.eklund@skane.se
Sista anmälningsdag: 8 september 2023

Ange i anmälan: för- och efternamn, e-post (arbete och privat), ST-specialitet, ST 2015 eller 2021, när du förväntas vara klar med din ST, arbetsplats, förvaltning, personnummer, specialkost samt faktureringsadress och fakturahanterarens RS.

 

Har du frågor kring kursen kan du kontakta:
Felicia Matz Wennerhed
Utbildningskoordinator
E-post: felicia.wennerhed@skane.se
Tel: 0703–490 415

 

 

X