Välj en sida

Vi välkomnar dig som är ST-läkare i Region Skåne till kurs i Palliativ Medicin. Kursen anordnas digitalt och omfattar totalt minst två arbetsdagar. 

Kursen täcker delmål b5 samt:
Invärtesmedicinska specialiteter även delmål c5
Allmänmedicin även delmål c8
Onkologi även delmål c5 och c9

Ur innehållet:

  • Introduktion till palliativ vård samt vem är patienten med palliativt vårdbehov?
  • Kommunikation och brytpunktsamtal
  • Klinisk etik och behandlingsbegräsningar
  • Smärta
  • Symtomlindring
  • Den döende patienten

Nedan finner du kursdatum för våren och hösten 2021. Du anmäler dig till den kurs som anordnas av det område/förvaltning som du tillhör.

För övriga frågor och anmälan, kontakta respektive kontaktperson enligt nedan:

 

Kurser hösten 2021

SUS/Primärvården: 6-7 september 2021
Läs mer och anmäl dig här

Nordvästra Skåne: 11 – 12 oktober 2021
Kontakt: Ulla-Britt Karlsson
E-post: ulla-britt.karlsson@skane.se
Tel: +46 (0) 42 – 406 2597

Östra Skåne: 15 – 16 november 2021
Kontakt: Marja Jurvanen
E-post: marja.jurvanen@skane.se
Tel: + (0)46  44 3094301

 

 

 

X