Välj en sida

Palliativ Medicin

Vi välkomnar dig som är ST-läkare i Region Skåne till kurs i Palliativ Medicin. Kursen uppfyller delmål b5 i ST 2015. För ST internmedicin/geriatrik/gyn även c5, för ST onkologi även c5 och c9 och för ST allmänmedicin c8. Den genomförs under två dagar, där förinspelade föreläsningar via Teams (p.g.a. pandemin) kombineras med ett digitalt teamsmöte samt självstudier.

Ur innehållet:

  • Introduktion till palliativ vård samt vem är patienten med palliativt vårdbehov?
  • Kommunikation och brytpunktsamtal
  • Klinisk etik och behandlingsbegräsningar
  • Smärta
  • Symtomlindring
  • Den döende patienten

Nedan finner du kursdatum för våren och hösten 2021. Du anmäler dig till den kurs som anordnas av det område/förvaltning som du tillhör.

För övriga frågor och anmälan, kontakta respektive kontaktperson enligt nedan:

 

Kurser våren 2021

Nordvästra Skåne: 31 maj – 1 juni 2021
Kontakt: Ulla-Britt Karlsson
E-post: ulla-britt.karlsson@skane.se
Tel: +46 (0) 42 – 406 2597

 

Kurser hösten 2021

SUS/Primärvården: 6-7 september 2021
Läs mer och anmäl dig här

Nordvästra Skåne: 11 – 12 oktober 2021
Kontakt: Ulla-Britt Karlsson
E-post: ulla-britt.karlsson@skane.se
Tel: +46 (0) 42 – 406 2597

Östra Skåne: 15 – 16 november 2021
Kontakt: Marja Jurvanen
E-post: marja.jurvanen@skane.se
Tel: + (0)46  44 3094301

 

 

 

X