Samverkan kring patienter i livets slutskede – vad bör vi göra av allt vi kan göra? I slutet på 2020 anordnade vi en regiondag för all vårdpersonal i Skåne – från kommuner, primärvård och sjukhus för en diskussion kring:

 • Hur vi identifierar palliativa vårdbehov hos våra patienter
 • Etiska dilemman i vardagen
 • Samverkansprojekt i regionen kring vården av de mest sköra och sjuka

Regiondagen i Palliativ Vård för vårdpersonal i Skåne genomfördes den 23 november 2020. 

Du kan se hela webbinariet från Regiondagen här

 

Program för Regiondagen:

 • Introduktion
 • Vad är palliativ vård? Definitioner, termer och begrepp i palliativ vård
 • Kan mina patienter ha palliativa vårdbehov? Inklusive Nationella Vårdplanen för Palliativ vård
 • Brytpunktssamtal
 • Etik i vardagen
 • Frågor och svar
 • Bra bemötande i fokus. Vi möter människor varje dag – en film från Landstinget i Kalmar Län
 • Avslutande kommentarer