Samverkan kring patienter i livets slutskede – vad bör vi göra av allt vi kan göra? I slutet på 2020 anordnade vi regiondag för all vårdpersonal i Skåne från kommuner, primärvård och på sjukhus för en diskussion kring:

 • Hur vi identifierar palliativa vårdbehov hos våra patienter.
 • Etiska dilemman i vardagen.
 • Samverkansprojekt i regionen kring vården av de mest sköra och sjuka.

 

Regiondagen i Palliativ Vård för vårdpersonal i Skåne genomfördes den 23 november 2020. 

Du kan se hela webbinariet från Regiondagen här. 

 

Program för Regiondagen:

 • Introduktion.
 • Vad är palliativ vård? Definitioner, termer och begrepp i palliativ vård.
 • Kan mina patienter ha palliativa vårdbehov? Inklusive Nationella Vårdplanen för Palliativ vård.
 • Brytpunktssamtal.
 • Etik i vardagen.
 • Frågor och svar.
 • Bra bemötande i fokus. Vi möter människor varje dag – en film från Landstinget i Kalmar Län.
 • Avslutande kommentarer.

 

 

 

X