Välj en sida

Samverkan kring patienter i livets slutskede

– vad bör vi göra av allt vi kan göra?

Medicon Village, Hörsalen, Scheelevägen 2, Lund

Välkommen till en regiondag för all vårdpersonal i Skåne från kommuner, primärvård och på sjukhus för en diskussion kring:

  • Hur vi identifierar palliativa vårdbehov hos våra patienter
  • Etiska dilemman i vardagen
  • Samverkansprojekt i regionen kring vården av de mest sköra och sjuka

Vi träffas på Medicon Village, Hörsalen, Scheelevägen 2 i Lund. Tiderna för dagen är kl. 13–16.00.

ANMÄLAN:

Anmäl dig genom att klicka på länken och fylla i formuläret! 

Sista anmälningsdag: 9 november 2020

 

 

 

 

 

 

 

X