Välj en sida

webbutbild_pallvard_170906Nu är webbutbildningarna tillgängliga att ta del av. Du kan få mer information om innehållet genom att se på filmen nedan.

Vi erbjuder en grundläggande utbildning i palliativ vård för dig som i ditt arbete möter patienter i palliativt sjukdomsskede och deras närstående. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom kommunal vård, primärvård, sjukhusvård och specialiserad palliativ vård.

Genom att titta på filmen nedan kan du få en sammanfattning av vad utbildningarna innehåller.

För att ta del av utbildningarna behöver du registrera ett konto och logga in  där du sen hittar de två olika utbildningarna. Varje utbildning tar ca 90 minuter men du kan avbryta och sen komma tillbaka vid ett senare tillfälle och fortsätta där du slutade. Kom ihåg att notera ditt lösenord för inloggning så du kan komma in vid mer än ett tillfälle.

Utbildningen består av två delkurser indelade i fem kapitel vardera. Varje kurs tar cirka 90 minuter. Kurserna kan genomföras individuellt eller i grupp beroende på den aktuella arbetsplatsens behov och förutsättningar.
DELKURS 1: Den palliativa processen
DELKURS 2: Palliativ vård – symtomlindring

Webbutbildningen är ett samarbete mellan Landstinget Blekinge och Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds Universitet och Region Skåne.

 

X