Välj en sida

Utbildning

 

Utbildningar 2019

 

26-27 mars 2019: C-kurs i palliativ medicin, delkurs 3: De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare, Lund
Fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd.  Läs mer och anmäl dig här.

1-3 april 2019: Palliativ medicin 2+1 dagar för läkare, Lund
De första två dagarna täcker delar av delmål b1 och b5. Den tredje och extra dagen täcker delar av delmål c5, c8 och c9 för de specialiteter som har detta som krav. Läs mer och anmäl dig här.

23-26 april 2019: C-kurs i palliativ medicin, delkurs 3: De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare, Lund
Fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd.  Läs mer och anmäl dig här.

6-7 maj 2019: 2 halvdagar för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare, Lund
Samtalskurs för sjuksköterskor och paramedicinare inom palliativ vård. Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå i palliativ vård. Den fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

3-4 september 2019: 2 halvdagar för kontaktsjuksköterskor, Lund
Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen. Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser. Kursen ges av Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum. Läs mer och anmäl dig här.

5 september 2019: 1-dagskurs för kontaktsjuksköterskor, Växjö
Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen. Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser. Kursen ges av Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum. Läs mer och anmäl dig här.

10-11 september 2019: 2 halvdagar för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare, Lund
Samtalskurs för sjuksköterskor och paramedicinare inom palliativ vård. Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå i palliativ vård. Den fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

24-25 september 2019: De nödvändiga samtalen, 2 dagar för läkare, Lund
Grundläggande kommunikationskurs med inriktning på samtal om svår information och betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

12-13 november 2019: 2 halvdagar för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare, Lund
Samtalskurs för sjuksköterskor och paramedicinare inom palliativ vård. Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå i palliativ vård. Den fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

X