Välj en sida

Utbildning

 

Utbildningar 2018/19

 

19-20 november 2018: 2 halvdagar för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare, Lund
Samtalskurs för sjuksköterskor och paramedicinare inom palliativ vård. Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå i palliativ vård. Den fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

22-23 november samt 26 november 2018: Palliativ medicin 2+1 dagar för läkare, Lund
De första två dagarna täcker delar av delmål b1 och b5. Den tredje och extra dagen täcker delar av delmål c5, c8 och c9 för de specialiteter som har detta som krav. Läs mer och anmäl dig här.

5 december 2018, De nödvändiga samtalen, 1 dag för sjuksköterskor, Solna
Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå för sjuksköterskor i palliativ vård och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

12-13 december 2018: De nödvändiga samtalen, 2 dagar för läkare, Solna
Grundläggande kommunikationskurs med inriktning på samtal om svår information och betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

14 februari 2019: De nödvändiga samtalen, 1 dag för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare, Lund
Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå för sjuksköterskor i palliativ vård och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

1-2 april samt 3 april 2019: Palliativ medicin 2+1 dagar för läkare, Lund
De första två dagarna täcker delar av delmål b1 och b5. Den tredje och extra dagen täcker delar av delmål c5, c8 och c9 för de specialiteter som har detta som krav. Läs mer och anmäl dig här.

23-26 april 2019: C-kurs i palliativ medicin, delkurs 3: De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare, Lund
Fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd.  Läs mer och anmäl dig här.

6-7 maj 2019: 2 halvdagar för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare, Lund
Samtalskurs för sjuksköterskor och paramedicinare inom palliativ vård. Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå i palliativ vård. Den fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

X