Visionen med Palliativt Utvecklingscentrums utvecklingsarbete är att tillgodose en god palliativ vård till alla.

Våra projekt syftar till att på olika sätt stödja våra samarbetspartners i utvecklingen av den palliativa vården. Vår utgångspunkt i projekten är patientens och de närståendes behov oavsett diagnos, ålder, bakgrund eller var patienten vårdas.

Läs mer om våra projekt i menyn till vänster.