Välj en sida

Visionen med Palliativt Utvecklingscentrums utvecklingsarbeten är att tillgodose en god palliativ vård till alla.

Våra utvecklingsprojekt syftar till att på olika sätt stödja våra samarbetspartners i utvecklingen av den palliativa vården. Vår utgångspunkt i projekten är patientens och de närståendes behov oavsett diagnos, ålder, bakgrund eller var patienten vårdas.

 

X