Välj en sida

 

Death Ed’s syfte
1) Att skapa mötesplatser som förbinder professionella inom vården, volontärer, religiösa samfund, olika akademiska- och samhällsinstitutioner och medborgare i samtal om död, döende, och sorg.

2) Att skapa ett nätverk där folk kan upptäcka och undersöka dessa begrepp i en fördomsfri miljö.
________________________________________

Palliativt Utvecklingscentrum i Lund utbildar vårdpersonal och skapar nya verktyg för att förstå och utföra vård med hög kvalitet i livets slutskede. Förutom den kliniska kompetensen inom palliativ vård och forskning har PUC startat ett folkhälsoprojekt som heter ”Death Ed,” vilket betyder “utbildning om döden”.

Projektet öppnar upp nya mötesplatser där människor kan tänka igenom moraliska och etiska uppfattningar om döden och ta med sig ny kunskap som kan leda till viktiga förändringar i sina egna och andras, liv. Det är ett gränsöverskridande, kulturellt och pedagogiskt initiativ som syftar till att motverka stigma kring döden, samt att skapa ett lättsamt sätt att utforska vad som händer i livets slutskede.
Death Eds program är enkelt. Vi organiserar kafé-träffar där människor kan prata om döden, se på filmer och lyssna på föreläsare som talar om döden och döendet, samt samla in intervjuer med människor som har något intressant att säga om döden, sjukdomar, eller vården. Vi kommer att placera dessa intervjuer i en samling berättelser om döden, som du kan läsa om på vår blogg.

Vårt program förändras och växer varje dag. Titta i vår kalender för att se vad som är nytt, och om du har ett förslag så är du välkommen att kontakta vår projekt-koordinator.

Death Ed’s kontakter
Projektkoordinator: Jamie Woodworth | jamie.woodworth@med.lu.se
Projektledare: Birgit Rasmussen, Carl Johan Fürst
Palliativt Utvecklingscentrum | Region Skåne, Lunds Universitet

Här är länken till Death Ed´s hemsida och Facebook

X