Palliativt Utvecklingscentrums projekt Death Ed inleddes 2018 och avslutades 2020. Sedan projektet avslutades har ett fortsättningsarbete pågått med fokus på folkhälsostrategier inom palliativ vård genom det så kallade Österlenprojektet – ett samarbete mellan vårdgivare och medborgare i syfte att utveckla ett holistiskt stöd i livets slutskede för alla som lever och bor i Simrishamns kommun. Även om Death Ed är ett avslutat projekt, så lever projektets metoder vidare och fortsätter att engagera allmänheten i frågor om livets slut.

Syftet med Death Ed var att:
1) Skapa mötesplatser som förbinder professionella inom vården, volontärer, religiösa samfund, olika akademiska- och samhällsinstitutioner och medborgare i samtal om död, döende, och sorg.

2) Skapa ett nätverk där folk kan upptäcka och undersöka dessa begrepp i en fördomsfri miljö.

Death Ed öppnade upp nya mötesplatser där man fick prata om moraliska och etiska uppfattningar om döden och ta med sig ny kunskap som kan leda till viktiga förändringar i sina egna och andras liv. Det var ett gränsöverskridande, kulturellt och pedagogiskt initiativ som syftade till att motverka stigma kring döden, samt att skapa ett lättsamt sätt att utforska vad som händer i livets slutskede.
Inom Death Ed organiserades kafé-träffar där man pratade om döden, såg på filmer och lyssnade på föreläsare som talade om döden och döendet. Det genomfördes även intervjuer med personer som hade något intressant att säga om döden, sjukdomar, eller vården. Dessa intervjuer kan läsas i bloggen på Death Ed´s hemsida.

Death Ed kontaktuppgifter:
Projektkoordinator: Jamie Woodworth | jamie.woodworth@med.lu.se
Projektledare: Birgit Rasmussen, Carl Johan Fürst
Palliativt Utvecklingscentrum | Region Skåne, Lunds Universitet