NVP-dokument som läsexemplar ej för kliniskt bruk

 

NVP i pappersformat

Nu är NVP dokument i pappersformat reviderade till version 2.0. Fortfarande kvarstår revidering av NVPs Interaktiva PDF dokument.

 

Namn
Del 1 – Bedömning av palliativt vårdbehov – Läsexemplar
Del 2 – Beslutsstöd för palliativ vård – Läsexemplar
Del 2 – Vårdåtgärder för palliativ vård – Läsexemplar
Del 2D – Kontinuerlig bedömning och vårdåtgärder – Läsexemplar
Del 2D – Utökat beslutsstöd för palliativ vård – Läsexemplar
Del 3 – Efter dödsfallet – Läsexemplar