Fotograf Anna-Lena Harmsund

 

Journalgranskningsmall

Journalgranskning utförs i syfte att identifiera kvaliteten på dokumentationen i befintlig patientjournal i förhållande till innehållet i NVP. Resultatet efter genomförd granskning kan användas som en vägledning för på vilket sätt som NVP ska användas i verksamheten; som kunskapsstöd och samtidigt dokumentationsstöd eller enbart som kunskapsstöd (med dokumentation i befintligt journalsystem). Det blir således en indikator på vad som återfinns eller möjligtvis saknas i dokumentationen och kan därför bli ett användbart hjälpmedel och stöd för kvalitetsutveckling inom verksamheten.


NamnStorlekNerladdningar
Instruktion Till Journalgranskningsmall NVP392.9 KiB1354
Journalgranskningsmall NVP4.2 MiB1790

X