När enheten registreras samtycker du till att andra registrerade NVP-användare får tillgång till din e-postadress, för informations- och erfarenhetsutbyte. Övriga uppgifter lagras i Palliativt Utvecklingscentrums medlemsarkiv och lämnas inte ut till tredje part.

  • Du väljer själv användarnamn och lösenord.
  • Det är viktigt att du fyller i samtliga fält vid registreringen.
  • Det är av största vikt att införandet av NVP föregås av ett tydligt beslut från verksamhetsledningen. Detta beslut fattas av verksamhetschef, vars namn ska framgå i registreringen. Med verksamhetschef avser vi den person som har ansvar för ekonomi, personal och verksamhetens innehåll.

Efter att registreringen är mottagen får enheten tillgång till NVP-dokumenten för klinisk användning.

Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält

X