Välj en sida

Här hittar du information om några av våra utvecklingsprojekt. 

I våra utvecklingsprojekt samarbetar vi med olika aktörer inom vården, patienter, närstående, allmänheten och övriga samhället. Bland annat med: hur säkrar vi kvaliteten i vården, smärtskattning, är vården jämlik, hur ökar vi kunskap och kompetens, information till allmänheten, samtal om sorg och döden, mm.

 

 

X